Järelhüüe Kalle Istvan Ellerile

Kalle Istvan Eller oli esimene sõjajärgne Kaitseliidu ülem. 17. 02.1990, kui Järvakandis taastati Kaitseliit, valiti ta Kaitseliidu ülemaks, mis ametis oli ta kuni 10.11.1990. Nagu kirjutas Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi oma järelehüüdes Kalle Ellerile: „Siis ajad olid keerulised ning võidelda Kaitseliidu vajaduse ja eksistentsi eest polnud toona sugugi lihtne – Eestis kehtis veel nõukogude okupatsioon ja kuigi vabadusvõitlus oli alanud, käis ka Eestis tihe siseheitlus erinevate poliitiliste jõudude vahel“.

Kalle Eller oli ka see mees, kes koos algatustoimkonnaga kutsus kokku Tallinnas Mustamäel Kaitseliidu loomise 10.04.1990.

Pikaajaline Mustamäe kaitseliitlane Siimu Sade on oma Lääne malevkonna lühiajaloos kirjutanud: 1990.aasta 10. aprillil toimus Mustamäe Kodanike Komitee koosolek Tallinna Aiandussovhoosi (Mustamäe tee 60) saalis. Koosolekust võttis osa Kalle Istvan Eller, kes koosoleku lõpupoole auditooriumi ette astudes ja pärast lühikest sissejuhatust Kaitseliidu ajaloost tegi ettepaneku moodustada Mustamäel Kaitseliidu allüksuse loomise algatusrühm (initsiatiivgrupp). Ettepanek pandi hääletusele ja lõviosa saalis istujaist tõstis käe – poolt! Elleri järgmine küsimus oli: kes on nõus astuma algatusrühma !? Jällegi tõusid käed, aga siis kui koosoleku juhataja laua taga hakkas üks toimekas daam nimesid paksu kontoriraamatusse kirja panema, siis saalitäiest kohalolijast registreeris loodavasse struktuuri vaid 24 meest ja üks proua. Samas toimus rühma esimene koosolek ning valiti 18 poolhäälega rühma juhiks (rühmapealikuks) Eduard Nikkari. Nii oligi algus tehtud, mis sai alguse Mustamäe rühmast ja millest on nüüd välja kasvanud Tallinna Lääne malevkond oma toimeka ja tegusa liikmeskonnaga! Tänaseks on neist Mustamäe asutajaliikmetest jäänud rivvi 5 meest.

Mustamäel Kaitseliidu asutajaliikmete ja Lääne malevkonna kaitseliitlaste nimel avaldame lahkunu lähedastele kaastunnet ning mälestame teenekat Kaitseliidu ülemat.

Eduard Nikkari

Mustamäe rühma pealik

1990

KL peastaabi fuajees Tallinnas on avatud mälestusteraamat kolmapäeval alates k 12 kuni reede k 12-ni.​

Rein Luhaorg

Lääne malevkonna pealik

2023

Rubriigid: Tegevus. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.