Liikmeskond

Kaitseliit koondab endas isamaale lojaalseid kodanikke, kes tahavad ja suudavad vabatahtlikult tasu saamata töötada riigi sisekorra kaitsel ja turvatunde parandamisel.

Lisaks jaotuvad kaitseliidu liikmed Kaitseliidu Põhikirja pt III p 3.4 alusel tegev-, au-, toetaja- ja noorliikmeteks.

Sõjalise poole pealt osalevad liikmed üksuste väljaõppes e. teiste sõnadega õppekogunemistel ja õppustel. Kõik tervise ja vanuse poolest sobivad liikmed paigutatakse kindlatele ametikohtadele kindlates üksustes.