Tutvustus

Lääne malevkond on Kaitseliidu Tallinna maleva territoriaalne allüksus, mille vastutusala on Tallinna Mustamäe ja Haabersti linnaosad.

Enne teist maailmasõda puudus Tallinna maleval territoriaalne allüksus praegusel Lääne malevkonna alal. Praegused Mustamäe ja Õismäe linnaosad asusid Harjumaal.

Eesti Kodanike Komitee algatusel loodi 1990. aasta kevadel praeguse malevkonna aladel 2 rühma – 10. aprill Mustamäe rühma, pealikuks Eduard Nikkari ja 26. aprill Lilleküla rühm, pealikuks Tõnu Orav. Hiljem loodi eraldi Õismäe jagu Indrek Kiveriku juhtimisel ja 1991. aastal Veskimetsa jagu Ahti Juhe juhtimisel.

31. mai 1991 liideti Tallinna I ja II malevkond ning 30. märts 1992. aastal moodustati Mustamäe kompanii. 9.aprill 1992 määrati Lilleküla rühma kaitseliitlased Mustamäe kompanii koosseisu ja 23. aprill 1992 moodustati iseseisev Õismäe rühm. Kompaniiga liitusid ka aktiivsed liikmed hääbuvast Kodukaitsest.

1993. aasta detsembris seoses Tallinna administratiivse ümberjaotamisega moodustati Lääne kompanii, mille baasil KL ülema käskkirjaga 13. juunist 1994 nr 89 moodustati Lääne malevkond. Pealikuks määrati vanemveebel Sven-Harry Raabe ja pealiku abi kt-ks Toivo Silm. Sisuliselt tähendas see toonase Mustamäe kompanii ümbernimetamist Lääne malevkonnaks.

Raabe oli Lääne malevkonna pealik aastatel 1993–2002. Lääne kompaniisse kuulus toona Mustamäe rühm, Õismäe üksikjagu, Veskimetsa üksikjagu, osa Lilleküla rühma ning Tehnola rühm, mis koosnes Tallinna Tehnikaülikooli tudengitest.

Aastatel 2004-2009 kuulus Lääne malevkonna koosseisu Tallinna maleva orkester

Järgnevalt olid Lääne malevkonna pealikud:

2002-2014      Rein-Karl Loide 
2014-              kapten Rein Luhaorg 

Pikemalt on Lääne malevkonna ajalugu kirjas leheküljel Ajalugu.

Ülevaade malevkonna lipust ja teenetemärgist on lehelküljel Sümboolika.