Liikmepilet

KL liikmepilet kehtib 5 aastat.

Liikmepileti uuendamine käib malevkonna personalipealiku Tiina Kallasmaa kaudu.

Talle tuleb kaks kuud enne kehtivusaja lõppu saata digifoto aadressile tiina.kallasmaakaitseliit.ee

Enne 25. kuupäeva saadetud andmed edastatakse maleva staapi uue liikmepileti trükkimiseks.