Maleva tagalakeskus

Maleva väljaõppe- ja tagalakeskus asub Nõmmel Plangu 4.

Ladu on avatud neljapäeviti.

1. Riidelattu eelneva registreerimisega (e-kiri) kariina.lillepeakaitseliit.ee
2. Registreerimise teeb malevkonna pealik (MK tagalapealik) või allüksuse ülem (allüksuse veebel)
2.1. lisada info kas SOK, SA uute puhul
2.2. lisada info, mida vaja juurde, vahetada korduvate puhul